Ekslibrisy Małgorzaty Seweryn

0 lata
Tworzenia Ekslibrisów
0
Technik Graficznych
0 +
Stworzonych Ekslibrisów​
0 +
Wystaw z ekslibrisami

Pierwszy mój ekslibris powstał jeszcze w trakcie studiów, w 1998 roku. Wtedy nie przypuszczałam, że zrobię ich więcej, ale złapałam bakcyla i w każdym roku robię następne ekslibrisy. Stworzyłam ich już ponad 650 dla różnych osób i instytucji, na różne wystawy i konkursy, w różnych technikach, w różnej kolorystyce. Jest to ciągle otwarta ścieżka, którą podążam i mam nadzieję, że dane mi będzie dojść do liczby 1000! Mam motywację do tego, bo mam klienta, który ma ekslibris z numerem 500 i już czeka na ekslibris z numerem 1000. 

Co to jest ekslibris?

Ex libris, łaciński zwrot oznaczający „z księgozbioru” lub „z książek” jest znakiem bibliotecznym z podaniem nazwiska właściciela księgozbioru lub instytucji, do której książka należy. Znaki biblioteczne są przeważnie zaopatrzone rysunkiem, przedstawiającym bądź to herb właściciela, bądź jego portret, widok biblioteki, herb rodzinny lub też fantastyczne kompozycje, nie łączące się niekiedy wcale z tematem lub z celem, któremu ekslibrisy mają służyć.

Początki ekslibrisu sięgają XVI, kiedy zaczął się on rozpowszechniać w Niemczech, Francji i Anglii. Pierwsze znane polskie ekslibrisy pochodzą sprzed 480 lat. Tworzeniem ekslibrisów zajmowali się nieraz najznakomitsi artyści malarze tacy jak Durer, Holbein młodszy, czy Cranach. Dopiero jednak wiek XVIII, stał się epoką sprzyjającą rozwojowi znaków bibliotecznych.

Nowa fala zainteresowania się ekslibrisem, pojawiła się ponownie w całej Europie w drugiej połowie XIX w. Wówczas powstają nie tylko kolekcje dawnych znaków, ale i literatura, poświęcona historii ekslibrisów, ich stronie artystycznej i technikom wykonania. Dziś ekslibris jest przedmiotem kolekcjonerstwa i tematem wystaw autorskich. Wielu bibliofilów, czy nawet zwyczajnych posiadaczy księgozbiorów ma własny ekslibris, a czasem nawet kilka. To efekt rozwoju potrzeb kulturalnych i większej dostępności do książek, ale również niezaprzeczalna nominacja książki i jej właściciela. Książka z własnym znakiem bibliotecznym jest także jawnym dowodem dbałości i zainteresowania ze strony właściciela.

Zamów swój ekslibris!


Więcej o ekslibrisach Małgorzaty Seweryn?

Andrzej Znamirowski o ekslibrisach
Małgorzaty Seweryn
Czytaj!

Mariola Konieczna
o ekslibrisach
Małgorzaty Seweryn
Czytaj!

Lista Opus
wszystkich Ekslibrisów
Zobacz kto ma!

Anioły na ekslibrisach Małgorzaty Seweryn 
– Czytaj!
 

O ekslibrisie dla
Wisławy Szymborskiej

Czytaj!